Smog w woj. zachodniopomorskim, stan na 18.08.2022. Jakie stężenie PM2.5 i PM10?

Materiał promocyjny partnerów programu Czyste Powietrze
Jaki jest poziom PM10 i PM2.5 w woj. zachodniopomorskim w tej chwili?
Jaki jest poziom PM10 i PM2.5 w woj. zachodniopomorskim w tej chwili? Marzena Bugała-Azarko
Udostępnij:
Smog w woj. zachodniopomorskim (18.08.2022). Podajemy aktualny poziom PM10 i PM2.5. Upewnij się, że przebywanie na zewnątrz w woj. zachodniopomorskim jest zdrowe. Zobacz, jak w ostatnich dniach zmieniał się stan powietrza. Pamiętaj, że zbyt długie wdychanie zanieczyszczonego powietrza może powodować nudności.

Zanieczyszczenie powietrza doskwiera nam cały rok. Największym problemem w walce o świeże powietrze są w dalszym ciągu stare piece na paliwo stałe. Kolejnym powodem, który sprawia, że z zanieczyszczeniami powietrza walczymy cały rok jest wciąż rosnąca liczba samochodów oraz zbyt częste ich eksploatowanie.

Warto na bieżąco śledzić poziom smogu w swojej okolicy, aby przygotować się do ochrony przed zanieczyszczeniami.

W sezonie grzewczym niewątpliwie jakość powietrza się pogarsza. Bardzo nam zależy na tym, żeby jakość powietrza była tylko lepsza i aby wszyscy mieszkańcy zmienili źródła ogrzewania na bardziej ekologiczne – zwraca uwagę Jerzy Bekker Burmistrz Gminy Człopa

Smog - Jerzy Bekker

Czy dzisiaj jest smog w woj. zachodniopomorskim?

Poziom pyłów PM10 i PM2.5 w powietrzu w zachodniopomorskim jest bezpieczny dla zdrowia 😃.
Możesz iść na spacer i bez obaw oddychać pełną piersią.

Sprawdzałam dzisiaj, czy jest smog w woj. zachodniopomorskim. Było to o godz. 22:18. Zobacz, jakie są uśrednione wskaźniki stężenia zanieczyszczeń powietrza w woj. zachodniopomorskim 18.08.2022:

 • skażenie PM2.5: 32% normy (8 µg/m³). Zanieczyszczenie nie zmieniło się.
 • skażenie PM10: 20% normy (8 µg/m³). Zanieczyszczenie nie zmieniło się.

W ostatnich dniach średnie dobowe odczyty zanieczyszczeń wyglądały następująco:

 • 18.08.2022

  • PM2.5: 11 µg/m³
  • PM10: 16 µg/m³
 • 17.08.2022

  • PM2.5: 10 µg/m³
  • PM10: 14 µg/m³
 • 16.08.2022

  • PM2.5: 8 µg/m³
  • PM10: 12 µg/m³

A jak to wygląda w poszczególnych miastach? Oto stan powietrza w niektórych z nich:

 • Szczecin: PM2.5: 32% normy. PM10: 20% normy.

Kiedy jest smog? Jakie są normy jakości powietrza w Polsce?

Normy określone zostały w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu. Zgodnie z nimi:

 • Skażenie PM10: dobowy poziom stężeń pyłu PM10 wynosi 50µg/m³ i nie może być przekroczony częściej niż 35 dni w roku. Dodatkowo średnia roczna nie może przekraczać 40 µg/m³.
 • Skażenie PM2.5: dla pyłu PM2.5 rozporządzenie zawiera tylko normę roczną, która wynosi 25µg/m³. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) przyjęła normę dobową, która wynosi 25µg/m³. Należy pamiętać, że każdy poziom stężenia pyłu PM2.5 niekorzystnie wpływa na nasze zdrowie.

Wszyscy spotykamy się z uciążliwościami związanymi z zanieczyszeniami powietrza w mniejszym lub większym stopniu. Mamy również świadomość, że pośrednio to my wpływamy na jego stan. Jako gminie, bardzo zależało nam by nasi mieszkańcy mogli skorzystać z dodatkowej możliwości dofinansowania na zmianę sposobu ogrzewania swoich domów i mieli realną szansę na zniwelowanie poziomu zanieczyszczeń. Jesteśmy przekonani, że program czyste powietrze może okazać się dla wielu osób wsparciem w ich inwestycji. Podkreśla Kazimierz Lechocki Wójt Gminy Świdwin.

Smog - Kazimierz Lechocki

Co to jest pył PM2.5?

PM2.5 to pył, którego cząsteczki są nie większe od 2,5μm. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) Jego szkodliwość wynika między innymi z tego, że jego cząsteczki są na tyle małe, że mogą przenikać przez pęcherzyki płucne do krwiobiegu. Udowodniono, że ciągłe oddychanie zanieczyszczonym pyłem PM2.5 powietrzem skraca średnią długość życia. Nawet krótkotrwała ekspozycja może być szkodliwa, zwiększając występujące bezpośrednio w wyniku kontaktu ze skażonym powietrzem, jak: kaszel, nasilenie astmy, uczucie duszności. Oddychanie powietrzem skażonym pyłem PM2.5 zwiększa też ryzyko zawału i arytmii.

Co to jest pył PM10?

PM10 to pył, złożony z cząstek o średnicy mniejszej lub równej 10μm. Jego występowanie jest związane przede wszystkim z procesem spalania paliw stałych i ciekłych. Pył może zawierać substancje toksyczne, szkodliwe dla ludzi. Dym, sadza, azbest, cząsteczki metali (arsen, nikiel, kadm, ołów), dioksyny, furany i benzpopiren i inne wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne - to wszystko nie tylko brzmi strasznie, ale ma też negatywny wpływ na nasze zdrowie.

W dużej mierze to od nas samych zależy, jaki jest poziom zanieczyszczeń powietrza zarówno w całym kraju, jak i w naszej najbliższej okolicy. Codziennie podejmujemy szereg decyzji o tym, w jaki sposób ogrzewamy nasz dom, czy wybieramy publiczne środki transportu, czy w końcu dbamy o to, aby nasze samochody były jak najmniej emisyjne.

Wspierają nas w tym rozmaite programy finansowane przez rząd i samorządy. Jednym z nich jest program Czyste Powietrze. Bierze w nim udział wiele gmin również z woj. zachodniopomorskiego, przez co jego mieszkańcy mogą ubiegać się o dofinansowanie na zmianę sposobu ogrzewania czy termomodernizację budynku mieszkalnego.

Aneta Krawiec Wójt Gminy Rąbino dodaje: przystąpienie przez Gminę Rąbino do programu „Czyste Powietrze” było podyktowane dyskusją w kraju na temat zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, poprawą jakości życia mieszkańców poprzez zniwelowanie emisji CO2 do atmosfery. Uczestnictwo w programie jest również sygnałem dla potencjalnie przyszłych mieszkańców gminy, że gmina jest proekologiczna, sprzyja środowisku i zależy jej na zdrowiu mieszkańców.
Dla obecnych mieszkańców, którzy w większości są to ludzie starsi i o niskich dochodach jest to pomoc i zachęta do wymiany źródła ciepła poprzez wypełnienie wniosku o dofinasowanie i zwrot części poniesionych kosztów.
Przystąpienie do programu kieruje do mieszkańców gminy jasny przekaz i uświadamia ich o konieczności dbania o środowisko w każdym momencie naszego codziennego życia i edukuje ich.

Smog - Aneta Krawiec

Program Czyste Powietrze - jak chroni nas przed zanieczyszczeniami powietrza?

Program Czyste powietrze został stworzony, ponieważ wg badań aż 45 tyś osób umiera w Polsce z powodu zanieczyszczeń powietrza. SMOG, który odpowiedzialny jest za wiele chorób w dużej mierze spowodowany jest przez przestarzałe i nieekologicznie sposoby ogrzewania domów jednorodzinnych, ale też kamienic starego typu. To właśnie główny powód powstania programu Czyste powietrze, dzięki któremu można otrzymać dotację na:

 • wymianę, zakup oraz montaż źródeł ciepła (takich które spełniają wymagania programu),
 • mikroinstalację fotowoltaiczną,
 • wymianę okien, drzwi zewnętrznych i bram garażowych,
 • montaż i modernizację instalacji ciepłej wody użytkowej i instalacji centralnego ogrzewania,
 • docieplenie domu,
 • instalację wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Jak podkreśla Pani Monika Kuźmińska – Burmistrz Węgorzyna dzięki programowi czyste powietrze w wielu gminach w naszym regionie powstały punkty konsultacyjne, które ułatwiają aplikowanie o środki. Również w gminie Węgorzyno mamy przeszkoloną osobę, która pomaga mieszkańcom przy otrzymaniu dofinansowania na zmianę źródeł ogrzewania na bardziej ekologiczne. Miasto posiada sieć gazu ziemnego i najwięcej wniosków mieszkańcy składają właśnie na założenie u siebie tego źródła ogrzewania. Program dostarcza również finansów na termomodernizację obiektów.

Smog - Monika Kuźmińska

Co trzeba zrobić, aby otrzymać wsparcie w ramach programu Czyste Powietrze?

 1. Zapoznaj się z regulaminem i dokumentacją, która będzie Ci niezbędna do całej procedury.
 2. Sprawdź potrzeby energetyczne swojego budynku. Najlepszym rozwiązaniem będzie audyt energetyczny budynku.
 3. Wypełnij właściwy wniosek i prześlij go lub dostarcz do odpowiednich organów.
 4. Podpisz umowę o dofinansowanie
 5. Wypełnij i złóż wnioski o wypłaty dofinansowania
 6. Zakończ inwestycje i zaproś wizytatora, który potwierdzi poprawność wykorzystania dofinansowania
 7. Utrzymaj inwestycję przez 5 lat od jej zakończenia.

Złożenie wniosku jest proste, a nasi pracownicy w punkcie konsultacyjnym podobnie jak w innych chętnie służą pomocą. Zapraszam zatem do składania wniosków i korzystania z ich pomocy. Program czyste powietrze to szansa dla wielu naszych mieszkańców na pomoc w sfinansowaniu ich inwestycji – Burmistrz Karlina Waldemar Miśko.

Smog - Waldemar Miśko

Na jaką kwotę można liczyć biorąc udział w programie Czyste Powietrze?

W zależności od osiąganego dochodu właściciele domów jednorodzinnych w ramach programu mogą otrzymać nawet 30 tys. złotych, a przy podwyższonym poziomie dofinansowania nawet 37 tys.

Dokładne informacje na temat poszczególnych kwot, które można przeznaczyć na termomodernizację lub zmianę sposobu ogrzewania budynku w ramach programu Czyste Powietrze, można znaleźć na stronie programu czystepowietrze.gov.pl.

Beneficjentami programu mogą zostać nie tylko właściciele lub współwłaściciele jednorodzinnych budynków mieszkalnych, ale też właściciele osobnych, wydzielonych mieszkań w budynkach jednorodzinnych. Warunkiem jest posiadanie osobnej księgi wieczystej.

Chciałbym zaprosić mieszkańców Gminy Dygowo do składania wniosków o dofinansowanie z programu Czyste Powietrze do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinansowanie można otrzymać na wymianę źródeł ciepła, dogrzewanie, termomodernizację budynków mieszkalnych bądź na wymianę drzwi i okien. Zapraszam mieszkańców Gminy Dygowo do konsultacji dotyczących zasad dofinansowania w utworzonym punkcie informacyjnym działającym w Urzędzie Gminy Dygowo. - Mówi Wójt Gminy - Grzegorz Starczyk

Wójt Gminy Dygowo

Jak dodaje Burmistrz Kalisza Pomorskiego Janusz Garbacz - Program przewiduje dwa poziomy dofinansowania: podwyższony oraz podstawowy. Wnioskodawcy o dochodach miesięcznych do 1564 zł/os. (gospodarstwa wieloosobowe) lub do 2189 zł (gospodarstwa jednoosobowe), mają szansę na dotację w kwocie do maksymalnie 37 tys. zł.

Pozostali beneficjenci „Czystego Powietrza”, z rocznym dochodem do 100 tys. zł uprawnieni są do podstawowego poziomu dofinansowania. To oznacza, że mogą starać się o wsparcie do 25 tys. zł przy wymianie źródła ciepła na bardziej efektywne źródło ogrzewania (pompa ciepła typu powietrze woda albo gruntowa pompa ciepła), a nawet do 30 tys. zł, jeśli do tego instalowane są panele fotowoltaiczne.

Jako Burmistrz Kalisza Pomorskiego doceniam wartości programu „Czyste Powietrze” i zależy mi na tym, aby jak największa liczba uprawnionych mieszkańców skorzystała z tej formy wsparcia, ponieważ wspólnymi siłami możemy osiągnąć trwałe zmiany w postaci czystszego powietrza, które będzie służyć nam wszystkim.

Smog - Janusz Garbacz

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach programu czyste powietrze?

Wnioski o dofinansowanie w ramach projektu Czyste Powietrze należy składać do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej obejmującego swoim działaniem teren województwa, w którym zlokalizowany jest budynek mieszkalny należący do przyszłego beneficjenta.

Zobacz, jak wypełnić wniosek w ramach programu Czyste Powietrze w woj. zachodniopomorskim:

Ten program jest dużą szansą dla mieszkańców na zmianę sposobu ogrzewania. Bardzo dobry program, który pozwoli nam wspólnie poprawić jakość powietrza. Podsumowuje Burmistrz Gościna Marian Sieradzki.

Smog - Marian Sieradzki

Mieszkańcy województwa zachodniopomorskiego mogą składać wnioski oraz zasięgać informacji między innymi w Gminnych Punktach Konsultacyjny Programu "Czyste Powietrze":

Punkt konsultacyjny Gmina Człopa
Urząd Gminy Człopa
ul. Strzelecka 2

Godziny otwarcia:

 • 07:00-15:00 od poniedziałku do piątku

Punkt konsultacyjny Gmina Darłowo
Urząd Gminy Darłowo
ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 4

Godziny otwarcia:

 • 08:00-14:00 od poniedziałku do piątku

Konsultacje po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym.

Punkt konsultacyjny Gminy Dygowo
Urząd Gminy Dygowo
ul. Kolejowa 1

Godziny otwarcia:

 • 07:00-15:00 od poniedziałku do piątku

Na konsultacje należy umawiać się telefonicznie pod numerami telefonu:
94 358 46 08
94 354 86 36
94 358 46 31

Punkt konsultacyjny Gmina Gościno
Urząd Miejski w Gościnie - Referat Gospodarki Komunalnej
ul. Lipowej 13

Godziny otwarcia:

 • 07:00-15:00 od poniedziałku do piątku

e-mail: [email protected]

Punkt konsultacyjny Gmina Kalisz Pomorski
Urząd Miejski w Kaliszu Pomorskim
ul. Wolności 25

Godziny otwarcia:

 • 10:00-12:00 od poniedziałku do piątku

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt pod nr telefonu: 94 361 62 63 lub 94 361 77 80.

Punkt konsultacyjny Gmina Karlino
Urząd Miejski w Karlinie
Plac Jana Pawła II 6

Godziny otwarcia:

 • 07:00-15:00 od poniedziałku do piątku

Punkt konsultacyjny Gmina Mirosławiec
Urząd Miejski w Mirosławcu, pokój nr 3
ul. Wolności 37

Godziny otwarcia:

 • 7:00- 15:00 od poniedziałku do środy
 • 7:00-17:00 czwartek
 • 7:00-14:00 piątek

Dodatkowe wizyty po uprzednim umówieniu telefonicznym - 67 259 62 66, 67 259 61 42

Punkt konsultacyjny Gmina Rąbino
Urząd Gminy Rąbino
Rąbino 27

Godziny otwarcia:

 • 07:00-15:00 od poniedziałku do piątku

Punkt konsultacyjny Gmina Świdwin
Urząd Gminy Świdwin, pokój nr 48
Plac Konstytucji 3 Maja 1

Tel. 94 36 520 15 wew. 18

Punkt konsultacyjny Gmina Węgorzyno
Punkt Obsługi Osób Niepełnosprawnych
ul. Ks. F. Sosnowskiego 5

Godziny otwarcia:

 • 13:30-17:00 poniedziałek
 • 14:00-17:00 środa (16:00-17:00 praca w terenie)
 • 13:30-17:00 czwartek (16:00-17:00 praca w terenie)

tel. 573 003 929 Elżbieta Wójcik

Pełna lista dokumentów, które należy wypełnić znajduje się na stronie wfos.szczecin.pl. Wnioskować można również online przez Portal Beneficjenta znajdujący się pod adresem: wfos.szczecin.pl

W styczniu 2021 r. Gmina i Miasto Mirosławiec podpisała z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie porozumienie w sprawie realizacji programu "Czyste Powietrze".

Smog - Piotr Pawlik

Dzięki porozumieniu i współpracy Gminy Mirosławiec z WFOŚiGW mieszkańcy mają możliwość korzystania z dofinansowania m.in. do wymiany kotłów, przeprowadzenia prac termomodernizacyjnych, a w efekcie do poprawy jakości powietrza na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec.

W Urzędzie Miejskim w Mirosławcu powstał punkt konsultacyjny, gdzie mieszkańcy uzyskują wsparcie w zakresie przygotowania wniosków.

W miesiącach sierpień – wrzesień 2021 r. w sołectwach Gminy Mirosławiec odbywają się spotkania informacyjno-konsultacyjne w sprawie Programu Czyste Powietrze skierowane zarówno do właścicieli budynków jednorodzinnych jak i wielorodzinnych zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania.

Realizacja zawartego przez naszą Gminę porozumienia zdecydowanie korzystnie wpłynęła na ilość składanych wniosków z terenu Gminy Mirosławiec. Jednocześnie możliwość uzyskania pomocy w zakresie przygotowywania wniosków spotkała się z pozytywnym odbiorem wśród mieszkańców, ponieważ mają oni zapewnioną w miejscu swojego zamieszkania - podsumowuje Burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik.

Wójt Gminy Darłowo Radosław Głażewski dodaje natomiast, że w każdej gminie ważna jest dbałość o środowisko naturalne, a duży nacisk kładzie się na jakość powietrza i walkę ze smogiem.

W gminie Darłowo jest to szczególnie ważne, ponieważ czyste powietrze jest jednym z naszych szczególnych walorów i bogactw. Bardzo nam zależy aby Gmina Darłowo stała się wolna od tzw. “kopciuchów”. Ogólnopolski program „Czyste Powietrze” ma nam w tym pomóc i ułatwić wymianę starych kotłów na bardziej przyjazne dla środowiska. Zdajemy sobie tym samym sprawę, że dbałość o jakość i czystość powietrza którym oddychamy, przekłada się na najcenniejszą dla każdego człowieka rzecz, czyli na nasze zdrowie.
W celu zwiększenia możliwości skorzystania z programu przez większą liczbę naszych mieszkańców, na terenie Urzędu Gminy powstał punkt konsultacyjny programu „Czyste powietrze”. Mieszkańcy mogą codziennie uzyskać między innymi porady merytoryczne związane z wymianą urządzenia grzewczego, czy termomodernizacją budynku, jak również uzyskać pomoc w wypełnianiu wniosków o dofinansowanie oraz w przeprowadzeniu całej procedury w zakresie rozliczania dotacji. Na koniec, wnioski przesyłane będą do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, gdzie nastąpi ich ostateczna akceptacja.
Mam nadzieję, że bliskość i powszechna dostępność naszego punktu ułatwi podjęcie decyzji o wymianie starego pieca, a tym samym poprawi jakość powietrza w gminie Darłowo.

Wójt Gminy Darłowo

Jak sprawdzamy, czy jest SMOG?

Aby zweryfikować bieżącą jakość powietrza, korzystamy z otwartych danych dostarczanych przez system Sensor.Community oraz GIOS. Dane pochodzące z czujników znajdujących się w rejonie, dla którego przygotowujemy raport, uśredniamy w przedziale ostatnich 15 minut i publikujemy w przystępnej formie. Dla uproszczenia za górną normę PM2.5 przyjęliśmy 25µg/m³, dla PM10 40µg/m³.

Smog w liczbach

 • Z raportu Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii wynika, że w 2016 r. smog spowodował śmierć 19 tys. mieszkańców Polski.
 • Polskie miasta co roku na działania związane z ochroną środowiska wydają coraz więcej pieniędzy. 12 metropolii przeznacza na ten cel ponad 2,5 mld zł.
 • Szacuje się, że w Polsce 52% smogu bierze się z tak zwanej niskiej emisji, czyli spalania w domowych kotłach i piecach o złych parametrach emisji.
 • Niechlubny rekord SMOGU w Polsce należy do Rybnika. Tam zanieczyszczenie powietrza wynosiło w styczniu 2017 roku 3126% normy.
Smog - zachodniopomorskie 1

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Materiał oryginalny: Smog w woj. zachodniopomorskim, stan na 18.08.2022. Jakie stężenie PM2.5 i PM10? - Głos Szczeciński

Więcej informacji na stronie głównej Nasze Miasto
Dodaj ogłoszenie