Już jest gotowy najnowszy raport o Szczecinie. Jakie informacje zawiera?

Mariusz Parkitny
Mariusz Parkitny
Udostępnij:
Jest już gotowy raport o stanie Szczecina w 2021 r. Zawiera wiele ciekawych informacji o stolicy Pomorza Zachodniego.

- Raport jest także okazją do przeglądu aktywności miasta w jego najważniejszych sferach funkcjonowania od finansów przez działania na rzecz wzrostu gospodarczego i kwestie społeczne po szeroko rozumianą gospodarkę komunalną z niezwykle istotnymi
działami poświęconymi komunikacji, czy ochronie środowiska. Mam nadzieję, że dokument ten przyczyni się do merytorycznej dyskusji na temat kondycji i przyszłości Szczecina- mówi Piotr Krzystek, prezydent Szczecina.

Szczecin. Oto najciekawsze informacje o mieście

Demografia

W czerwcu 2021 roku w Szczecinie mieszkało 396 500 mieszkańców, co oznacza utrzymujący się trend ujemny w porównaniu do 400 990 zarejestrowanych szczecinian w IV kwartale 2020 roku.

- Innym istotnym czynnikiem w 2021 roku była niezwykle wysoka liczba zgonów będąca przede wszystkim tragiczną konsekwencją pandemii - przyznają autorzy opracowania.

Obywatelstwo

Oprócz polskich obywateli Szczecin jest także domem przedstawicieli niemal wszystkich nacji. Na koniec 2021 roku w mieście mieszkało legalnie 7 037 obcokrajowców. Najwięcej było Ukrainek i Ukraińców – 4 144 osoby (59 procent wszystkich obcokrajowców). Kolejne nacje to Białorusini (8 procent), Filipińczycy (7 procent), Niemcy (4 procent), Włosi, Turcy (2 procent). W Szczecinie żyją także Rosjanie, reprezentanci Mauritiusa, Trynidadu i Tobago oraz Singapuru.

Największe inwestycje w Szczecinie

 • Ostatnie lata szczecińskiej komunikacji publicznej upływają pod hasłem „Torowej Rewolucji”. To szereg przedsięwzięć inwestycyjnych radykalnie zmieniających stan sieci tramwajowej i autobusowej Szczecina. Powstają nowe węzły przesiadkowe, pętle tramwajowe zmodernizowane, ale i całkiem nowe odcinki torowisk. Po zakończeniu prac szczecinianie będą mogli korzystać z funkcjonalnego układu połączeń komunikacji publicznej oraz nowoczesnego taboru autobusowego i tramwajowego. W 2021 roku prace toczyły się od Dworca Niebuszewo, przez al. Wyzwolenia, pl. Rodła, po pl. Żołnierza i ulicę Matejki.
 • Bardzo ważnym projektem drogowo-tramwajowym zakończonym w 2021 r. był Węzeł przesiadkowy Głębokie – modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego - ul. Zegadłowicza - ul. Kupczyka ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina. Inwestycja obejmowała m.in. wykonanie pętli tramwajowo-autobusowej z peronami tramwajowo-autobusowymi door to door, miejscami postojowymi kiss&ride, stanowiskami do postoju taksówek, parkingiem rowerowym, miejscem pod stanowiska wypożyczalni roweru miejskiego. Wybudowanie budynku socjalnego dla motorniczych z poczekalnią dla pasażerów i przebudowę skrzyżowania al. Wojska Polskiego z ul. Zegadłowicza, ul. Kupczyka i ul. Miodową, gdzie powstało czterowlotowe rondo turbinowe.
 • Dobiegły końca dwie ważne inwestycje związane z tworzeniem systemu Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej – budowa Węzła Łękno i Węzła Przesiadkowego Podjuchy. Pierwsza inwestycja obejmowała budowę kolejnego fragmentu tzw. Trasy Średnicowej (od ul. Arkońskiej i Niemierzyńskiej do Alei Wojska Polskiego), przebudowę linii kolejowej biegnącej wzdłuż nowej jezdni oraz budowę skrzyżowania przy Alei Wojska Polskiego. Docelowo węzeł pełnić będzie funkcję centrum przesiadkowego dla SKM.

ZOBACZ TEŻ:

 • W ubiegłym roku zakończył się także I etap przebudowy ulicy Szafera. Jego najważniejszym elementem był ponad 3-kilometrowy odcinek całkowicie nowego torowiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą, ponad setką słupów trakcyjnych i kilometrami sieci zasilających. W ramach przebudowy powstała także nowa pętla autobusowo-tramwajowa, nowe fragmenty ulic i 4 ronda. Nie zapomniano przy tym o rowerzystach – w sumie zbudowano 3 171 metrów ścieżek rowerowych. Nasadzono 281 sztuk drzew, 64 435 sztuk krzewów oraz ponad 18 tys. metrów kwadratowych trawników. Tuż przed końcem 2021 roku pierwsze tramwaje ruszyły do pętli Szafera.
 • Intensywnie toczyły się prace związane z projektem związanym z przebudową układu drogowego na Międzyodrzu. Trwały także roboty na Węźle Granitowa obejmujące m.in. budowę skrzyżowania z wyspą centralną i sygnalizacją świetlną oraz przebudowę ulic Krygiera i Granitowej.

ZOBACZ TEŻ:

 • Podobnie jak w roku 2020, jedną z największych realizowanych inwestycji, zarówno pod względem zakresu robót, jak i całej skali projektu w 2021 r. jest Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej.
 • Rok 2021 to również kontynuacja inwestycji w obszarze kultury i realizowana przebudowa Teatru Letniego im. Heleny Majdaniec w duchu Floating Garden, przy zachowaniu jednak jego charakterystycznego rysu.

 • Dla wielbicieli atrakcji wodnych ważnymi informacjami były postępy na placu budowy Fabryki Wody – szczecińskiego aquaparku łączącego funkcje rekreacyjne i sportowe z edukacyjnymi. Nie mniej istotną, choć o mniejszym rozmachu inwestycją była prowadzona w 2021 roku budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej

ZOBACZ TEŻ:

Rynek pracy w Szczecinie

Od kilku lat stopa bezrobocia w Szczecinie osiąga rekordowo niski poziom. Minimalne różnice w stosunku do roku 2020 związane były raczej z perturbacjami wywołanymi przez pandemię niż zmianą trendu. Nadal najbardziej poszukiwanymi
na rynku były osoby z branży IT
. Ta gałąź szczecińskiej gospodarki była w stanie wchłonąć niemal każdą ilość nowych pracowników. Natomiast największe problemy ze znalezieniem pracy miały osoby o niskim wykształceniu. Miasto w różnej formie starało się podnieść kwalifikacje zarówno wchodzących na rynek pracy, jak i poszukujących nowego lepszego zatrudnienia.

Na koniec 2021 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szczecinie było zarejestrowanych 6 067 osób. To o 1 332 osoby mniej niż w styczniu 2021 r. W tym czasie 5 707 znalazło pracę, a 1 955 przestało jej szukać przez PUP. Do końca roku 538 osób dobrowolnie zrezygnowało ze statusu osoby bezrobotnej.

W 2021 roku na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie rozdysponował łącznie ponad 12,2 mln zł. finansując m.in. staże, indywidualne i grupowe szkolenia, studia podyplomowe, jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, refundacje kosztów wyposażenia stanowiska pracy oraz prace interwencyjne i roboty publiczne. W ramach przeciwdziałania sutkom koronawirusa, PUP wypłacił w ramach Tarczy Antykryzysowej prawie 241 mln zł.

Komunikacja i transport

Miasto podejmuje również mniejsze zdania poprawiające jakość podróżowania po szczecińskich drogach. Wśród nich w 2021 prowadzono m.in.:

 • budowę ulic Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego,
 • przebudowę ulicy Andersena, Północnej i Wapiennej,
 • przebudowę skrzyżowania ul. Walecznych - Mączna - Pszenna w Szczecinie,
 • przebudowę ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu - Osiedle Glinki.

Dużym projektem zakończonym w 2021 roku była przebudowa ul. Górnośląskiej. Zamknięto także III etap modernizacji ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do al. Wojska Polskiego.

Miejskie inwestycje sięgnęły także w ubiegłym roku dwóch arterii wjazdowych do Szczecina:

 • Trwała rozbudowa i przebudowa ulicy Gdańskiej w rejonie Estakady Pomorskiej w ramach: „Modernizacji dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie Międzyodrza”.
 • Rozpoczęła się też, długo oczekiwana, modernizacja ulicy Modrej i Koralowej. Inwestycja obejmuje powstanie nowej jezdni, chodników, pasów rowerowych wraz z oświetleniem.

Dynamiczny wzrost samochodów szybko odbił się na płynności ruchu i braku miejsc do parkowania. W konsekwencji samochody były parkowane w przypadkowych miejscach, często z naruszeniem przepisów. Szczecińska Strefa Płatnego Parkowania (SPP) w dotychczasowej postaci nie spełniała swojego podstawowego zadania, czyli nie wymuszała rotacji aut na wymaganym poziomie. Dlatego osobnym elementem świadomego zarządzania mobilnością miejską były zmiany zasad funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania wraz z zamontowaniem nowych parkomatów i wprowadzeniem Strefy Zamieszkania Stare Miasto oraz Płatnych Parkingów Niestrzeżonych. Kolejnym obszarem wsparcia dla alternatywnych środków przemieszania się po Szczecinie była nowa odsłona Bike_S – Szczecińskiego Roweru Miejskiego.

ZOBACZ TEŻ:

Szczecińska gospodarka mieszkaniowa

Na przestrzeni 2021 roku miasto wydało skierowania na 167 lokale gotowe do zasiedlenia (na czas nieoznaczony), 240 lokali do remontu na koszt najemcy i 74 lokale socjalne. Złożono 174 oferty zawarcia umów najmu socjalnego lokalu i wskazano 20 tymczasowych pomieszczeń. Przeanalizowano 463 sprawy i wszczęto 152 postępowania egzekucyjne w zakresie wydania lokali. Ponadto zarejestrowano 318 wyroków eksmisyjnych. W ubiegłym roku kontynuowane były działania inwestycyjne tj. budowa osiedla mieszkaniowego Wrzosowe Wzgórze Etap II przy ul. Szosa Polska, którego zakończenie planowane jest w 2022 roku. Łączna kwota z budżetu miasta w roku 2021 wyniosła 6,25 mln zł. Rewitalizacja kwartału 33 z nakładami gminy w wysokości ponad 9 mln zł oraz rewitalizacja kwartału 36 z nakładami blisko 9 mln zł.

Gospodarka odpadami

Z terenu miasta odebrano 133 271,46 ton odpadów - o 6 224,87 ton więcej niż w roku 2020. Był to także najwyższy wynik na przestrzeni ostatnich 8 lat. Wolumen odpadów stanowiły odpowiednio: 86 542,44 tony odpadów zmieszanych, 19 586,32 ton
odpadów segregowanych, 20 283,24 tony bioodpadów, 6 859,46 ton odpadów wielkogabarytowych. Wydatki na funkcjonowanie systemu w roku 2021 wyniosły blisko 140,9 mln zł.

Szczególnym elementem szczecińskiego systemu zagospodarowania odpadów są Ekoporty. Na przestrzeni 2021 r we wszystkich z nich zebrano ponad 10 tys. ton odpadów, a liczba mieszkańców korzystających z Ekoportów wyniosła blisko 250 tysięcy osób. Łącznie, z odpadami przyjętymi w Ekoportach, a także z 3,7 tysięcy ton odpadów z cmentarzy komunalnych, statystyka dla całego
Szczecina wskazuje na ponad 50 tysięcy ton „wysegregowanych” odpadów.

Podsumowanie 2021 roku pokazało, że szczecinianie nauczyli się selektywnej zbiórki odpadów z udziałem bioodpadów. W minionym roku odebrano 20 283 ton śmieci z brązowych pojemników, czyli blisko 3 058 ton więcej niż w 2020 rok
wcześniej. W ramach miejskiego systemu odbioru odpadów obsługiwanych jest 28 tys. punktów ich gromadzenia, w których znajduje się ok. 65 000 pojemników w kolorach definiujących ich przeznaczenie. Kolejnym elementem sytemu gospodarki odpadami miasta jest wpisujący się w ideę nowoczesnego, przyjaznego ludziom i przyrodzie miasta EcoGenerator,
czyli szczeciński Zakład Unieszkodliwiania Odpadów. Przez cztery lata działalności EcoGenerator wyprodukował ponad 2,1 mln GJ ciepła. Tylko w 2021 roku było to ponad 687 tys. GJ.

Kolejne próby oświetlenia Teatru Letniego w Szczecinie

Teatr Letni w Szczecinie mieni się kolorami. Piękne barwy po...

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

miejsce #1

Razor

Razor E100S Power Core Czerwona

1 499,00 zł947,99 zł-37%
miejsce #2

Sencor

Sencor SCOOTER TWO 2021

2 548,75 zł1 999,00 zł-22%
miejsce #3

Xiaomi

Xiaomi Mi Electric Scooter 3 2022 Czarny

2 499,00 zł1 999,00 zł-20%
miejsce #4

Joyor

Joyor Y6-S Czarny Z Siedzeniem

3 750,00 zł3 320,00 zł-11%
miejsce #5

Motus

Motus Pro 10 2022

4 999,00 zł4 799,00 zł
miejsce #6

Motus

Motus Pro 10 Sport 2021

6 999,99 zł6 699,00 zł
Materiały promocyjne partnera

Spotkanie przywódców ws. elektrowni w Zaporożu

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Więcej informacji na stronie głównej Nasze Miasto
Dodaj ogłoszenie