Hymn Unii Europejskiej śpiewany na Wałach Chrobrego

Oskar Masternk
Działacze Komitetu Obrony Demokracji, politycy i mieszkańcy Szczecina wspólnie odśpiewali "Odę do radości"

Jak co roku w rocznicę zawarcia Traktatów Rzymskich odśpiewano Odę do Radości na Wałach Chrobrego. Dyrygentem chóru był Paweł Kornicz. W tym roku do śpiewających dołączyła orkiestra akompaniując chórowi.

Wśród śpiewających znaleźli się m.in. marszałek województwa Olgierd Geblewicz, senator Tomasz Grodzki, posłowie Arkadiusz Marchewka i Bartosz Arłukowicz, radna Urszula Pańka, radni Przemysław Słowik, Łukasz Kadłubowski i Wojciech Dorżynkiewicz. Widoczni byli też działacze Sojuszu Lewicy Demokratycznej i Wiosny Roberta Biedronia.

Spotkanie zostało zorganizowane przez Komitet Obrony Demokracji. Urząd Marszałkowski objął wspólne śpiewanie patronatem honorowym.

25 marca 1957 roku podpisując Traktaty Rzymskie przedstawiciele europejskich państw, położyli fundament pod Europę w jej dzisiejszym kształcie. Zapoczątkowano tym samym najdłuższy okres pokoju w historii Europy.
To dzięki tym porozumieniom powstała Unia Europejska, która jednoczy wszystkich Europejczyków niezależnie od narodowości, poglądów, czy przekonań. Unia Europejska wyrosła na wartościach takich poszanowanie godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, państwa prawnego, jak również poszanowania praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości.
Wartości te są wspólne wszystkim żyjącym w społeczeństwie opartym na pluralizmie, niedyskryminacji, tolerancji, sprawiedliwości, solidarności oraz na równości kobiet i mężczyzn.
Wspólnota europejska jest swoistą unią prawa, która nam wszystkim gwarantuje ochronę przynależnych nam praw i wolności.
- informują organizatorzy wydarzenia.

Hymn UE na Wałach w poprzednich latach:

Wideo

Dodaj ogłoszenie