Dni Morza 2011. Zmiany w organizacji ruchu i komunikacji

Redakcja MM
Redakcja MM
Dni Morza 2011 w Szczecinie: Zmiany w organizacji ruchu
Dni Morza 2011 w Szczecinie: Zmiany w organizacji ruchu archiwum
Udostępnij:
Przypominamy, że inaczej pojedziemy na ul. Jana z Kolna oraz na ulicach sąsiadujących z Wałami Chrobrego. Inaczej też będą kursowały tramwaje i autobusy.

Zmiany w organizacji ruchu w okolicy Wałów Chrobrego

Na czas przygotowania i trwania

Dni Morza 2011 w Szczecinie (program0

wprowadzone zostaną następujące zmiany (zamknięcia ulic):

1)    ul. Zbożowa, ul. Bulwar Gdyński, ul. Nabrzeże Starówka, Łasztownia – od 9 czerwca, godz. 8.00 do dnia 14 czerwca, do godz. 5.00;

2)    ul. Wały Chrobrego, ul. Jarowita, ul. Wawelska (na odcinku od ul. Jarowita do ul. Wały Chrobrego), ul. Zygmunta Starego, ul. Henryka Pobożnego (na odcinku od ul. Z. Starego do ul. Szczerbcowej) oraz ul. Szczerbcowa (na odcinku od ul. H. Pobożnego do ul. Wały Chrobrego) – od 10 czerwca, godz. 17.00, do dnia 13 czerwca, do godz. 500    

3)    ul. Jana z Kolna i Nabrzeże Wieleckie (ciąg ulic od ul. Kapitańskiej do ul. Wyszyńskiego), ul. Komandorska, ul. Admiralska - od 9 czerwca, od godz. 18.00 do dnia 13 czerwca, do godz. 5.00;

4)    Trasa Zamkowa (prawy pas w kierunku Centrum) – od 10 czerwca, od godz. 18.00, do dnia 12 czerwca, do godz. 700;

5)    Trasa Zamkowa (całkowicie) – od 11 czerwca, od godz. 22.00, do dnia 12 czerwca, do godz. 0.30.

Zmiany w komunikacji miejskiej

Od 9 czerwca, od godz. 18, nie będą jeździć tramwaje i autobusy na ul. Jana z Kolna, do 13 czerwca, godz. 5.00.
Organizacja ruchu:

L – 6 będzie kursować na trasie: Pomorzany – Wyszyńskiego – Brama Portowa – Matejki – Dubois – Gocław wg specjalnego rozkładu jazdy.

L–70 będzie kursować w dniu 10.06.2011r. po częściowo zmienionej trasie:

1.    W kierunku Urzędu Miejskiego linia pojedzie, od  Dworca Głównego ulicami: Kolumba – Wyszyńskiego – Sołtysią – Farną – przejazd przy Zamku pod Trasą Zamkową  – Mało-polską – Jarowita do Szczerbcowej i dalej po stałej trasie  wg normalnego rozkładu jazdy. Czasowej likwidacji ulegną przystanki „Admiralska” „Urząd Wojewódzki”. Uruchomiony zostanie  przystanek zastępczy na ul. Jarowita przed skrzyżowaniem z ul. Szczerbcową. Przystanek „Wyszyńskiego” zostanie czasowo przeniesiony z ul. Nabrzeże Wieleckie na ul. Wyszyńskiego (przystanek wspólny z linią nr 52).

2.     W kierunku Dworca Głównego od ul. Starzyńskiego linia pojedzie ul. Szczerbcową – Henryka Pobożnego – Małopolską – Pl. Hołdu Pruskiego – Farną – Sołtysią – Wyszyń-skiego i dalej po stałej trasie wg normalnego rozkładu jazdy. Przystanek „Teatr Współ-czesny” czasowo zostanie przeniesiony na ul. Henryka Pobożnego pomiędzy ul. Szczerbcową a ul. Zygmunta Starego.

L–526 będzie kursować na trasie: Dworzec Główny – Wyszyńskiego - Niepodległości – pl. Hołdu Pruskiego – Matejki – Dubois i dalej stała trasą do Zajezdni Police, wg normal-nego rozkładu jazdy.

Komunikacja dodatkowa w dniach 11-12.06.2011r.

Lina turystyczna tramwajowa „0” będzie kursować na trasie Dworzec Główny – Kolumba – No-wa – Brama Portowa – Niepodległości – Pl. Żołnierza – Pl. Hołdu Pruskiego – Matejki – Piłsud-skiego – Pl. Grunwaldzki – Pl. Sprzymierzonych – Piastów – Jagiellońska – Bohaterów Warszawy – Wojska Polskiego – Pl. Sprzymierzonych – Pl. Kościuszki – Piastów – Powstańców Wielkopol-skich – Pomorzany – Smolańska – Kolumba – Dworzec Główny. Linia będzie kursować  wg spe-cjalnego rozkładu jazdy w godzinach 14:00 – 17:20. Linia obsługiwana będzie taborem historycz-nym. Odjazd z Dworca Głównego nastąpi o godzinie: 14:00, 14:40, 15:20, 16:00, 16:40, 17:20. Przejazd tramwajem linii „0” jest bezpłatny.   

Dla uczestników koncertu na Cmentarzu Centralnym w dniu 10.06.2011r. uruchomiona zo-stanie komunikacja tramwajowa:

Odjazd linii nr 8 z przystanku „Cmentarz Centralny” w kierunku Bramy Portowej nastąpi o godz. 23:09, 23:28, 23:48.

Dla uczestników koncertów na Wałach Chrobrego w dniach 10-12.06.2011r.
Komunikacja tramwajowa w dniu 10/11.06.2011 r.

L–3 będzie kursować na trasie: Pomorzany – Dworzec Niebuszewo
Linia wykona dodatkowe kursy z Pomorzan o godz. 23:03, 23:36,
Linia wykona dodatkowe kursy z Dworca Niebuszewo 23:09, 23:29 (zjazd do zajezdni przez Dworcową,) 0:02 do zajezdni
Przewidywany odjazd z przystanku Wyszyńskiego po zakończeniu imprez nastąpi:
-    w kierunku Pomorzan o godz. 23:25
-    w kierunku  Dworca Niebuszewo o godz. 23:13, 23:46
-    w kierunku Zajezdni Pogodno o godz. 23:45
Uwaga: kursy dodatkowe będą się odbywały przez  ul. Wyszyńskiego.

L–6 będzie kursować na trasie: Gocław – Dubois – Wyszyńskiego – Pomorzany
Linia wykona dodatkowe kursy z Pomorzan o godz. 23:00, 23:40,
Linia wykona dodatkowy kurs z Gocławia o godz. 22:50,
Przewidywany odjazd z przystanku Wyszyńskiego po zakończeniu imprez nastąpi:
-    w kierunku Pomorzan o godz. 23:18
-    w kierunku Gocławia o godz. 23:10, 23:50

L–7 będzie kursować na trasie: Basen Górniczy – Krzekowo
Linia wykona dodatkowe kursy z Basenu Górniczego o godz. 23:27, 23:47
Linia wykona dodatkowe kursy z Krzekowa o godz. 22:54, 23:14, 0:01 do zajezdni, 0:21 do zajezdni
Przewidywany odjazd z przystanku Wyszyńskiego po zakończeniu imprez nastąpi:
-    w kierunku Basenu Górniczego o godz. 23:16, 23:36
-    w kierunku Krzekowa o godz. 23:37, 23:57

L–8 będzie kursować na trasie: Basen Górniczy – Gumieńce
Linia wykona dodatkowe kursy z Basenu Górniczego o godz. 22:51, 23:11, 23:31do zajezdni, 23:51 do zajezdni,
Linia wykona dodatkowe kursy z Gumieniec o godz. 22:21, 22:41, 23:01, 23:20, 23:40 do za-jezdni przez Dworcową,
Przewidywany odjazd z przystanku Wyszyńskiego po zakończeniu imprez nastąpi:
-    w kierunku Basenu Górniczego o godz. 23:00, 23:20, 23:40
-     w kierunku Gumieniec o godz. 23:01, 23:21, 23:41

L–12 będzie kursować na trasie: Pomorzany – Dworzec Niebuszewo
Linia wykona dodatkowe kursy z Pomorzan o godz. 23:20, 23:40,
Linia wykona dodatkowe kursy z Dworca Niebuszewo o godz. 22:50, 23:10. 23:49, 0:08 do za-jezdni
Przewidywany odjazd z przystanku Pl. Rodła po zakończeniu imprez nastąpi:
- w kierunku Pomorzan o godz. 22:59, 23:19, 23:58
- w kierunku Dworca Niebuszewo o godz. 23:39, 23:50
Komunikacja tramwajowa w dniu 11/12.06.2011 r.

L–3 będzie kursować na trasie: Pomorzany – Dworzec Niebuszewo
Linia wykona dodatkowe kursy z Pomorzan o godz. 23:03, 23:36, 23:56, 0:29, 0:49
Linia wykona dodatkowe kursy z Dworzec Niebuszewo 23:09, 23:29, 0:02, 0:22, 0:55 do za-jezdni, 1:16 do zajezdni
Przewidywany odjazd z przystanku Wyszyńskiego po zakończeniu imprez nastąpi:
-    w kierunku Pomorzan o godz. 0:18, 0:38
-    w kierunku Dworca Niebuszewo o godz. 0:39, 0:59
Uwaga: kursy dodatkowe będą się odbywały przez ul. Wyszyńskiego.

L–6 będzie kursować na trasie: Gocław – Dubois – Wyszyńskiego – Pomorzany
Linia wykona dodatkowe kursy z Pomorzan o godz. 23:09, 23:55, 0:35
Linia wykona dodatkowe kursy z Gocławia 23:10, 23:50,
Przewidywany odjazd z przystanku  Wyszyńskiego po zakończeniu imprez nastąpi:
-    w kierunku Pomorzan o godz. 23:38, 0:18
-    w kierunku Golęcina o godz. 0:05, 0:45

L–7 będzie kursować na trasie: Basen Górniczy – Krzekowo
Linia wykona dodatkowe kursy z Basenu Górniczego o godz. 23:27, 23:47, 0:34, 0:54 do za-jezdni
Linia wykona dodatkowe kursy z Krzekowa o godz. 22:54, 23:14, 0:01, 0:08, 0:21 1:08 do za-jezdni
Przewidywany odjazd z przystanku  Wyszyńskiego po zakończeniu imprez nastąpi
-    w kierunku Basenu Górniczego o godz. 23:16, 23:36, 0:23, 0:43
-    w kierunku Krzekowa o godz. 23:37, 23:57, 0:44, 1:04

L–8 będzie kursować na trasie: Basen Górniczy – Gumieńce
Linia wykona dodatkowe kursy z Basenu Górniczego o godz. 22:51, 23:11, 23:31 do zajezdni, 23:51, 0:11, 0:51, 1:10 do zajezdni.
Linia wykona dodatkowe kursy z Gumieniec o godz. 22:21, 22:41, 23:01, 23:41, 0:01, 0:21, 0:41, 1:20 do zajezdni
Przewidywany odjazd z Wyszyńskiego po zakończeniu imprez:
-    w kierunku Basenu Górniczego o godz. 0:40, 1:00
-     w kierunku Gumieniec o godz. 0:21, 1:01

L–12 będzie kursować na trasie: Pomorzany – Dworzec Niebuszewo
Linia wykona dodatkowe kursy z Pomorzan o godz. 23:20, 23:40, 0:18, 0:39, 1:15 do Zajezdni, 1:35 do Zajezdni
Linia wykona dodatkowe kursy z Dworca Niebuszewo o godz. 22:50, 23:10, 23:49, 0:09, 0:47, 1:07
Przewidywany odjazd z przyt6sanku Pl. Rodła do Pomorzan: 0:47, 1:16

Komunikacja tramwajowa w dniu  12/13.06.2011 r.

L–3 będzie kursować na trasie: Pomorzany – Dworzec Niebuszewo
Linia wykona dodatkowe kursy z Pomorzan o godz. 23:03, 23:36
Linia wykona dodatkowe kursy z Dworca Niebuszewo 23:09, 23:29 (do zajezdni przez Dwor-cową), 0:02 do zajezdni
Przewidywany odjazd z przystanku Wyszyńskiego po zakończeniu imprez nastąpi:
-    w kierunku Pomorzan o godz. 23:25
-    w kierunku Dworca Niebuszewo o godz. 23:13, 23:46
-    w kierunku Zajezdni Pogodno o godz. 23:45
Uwaga: kursy dodatkowe będą wykonywane przez ul. Wyszyńskiego.

L–6 będzie kursować na trasie: Gocław – Dubois – Wyszyńskiego – Pomorzany Linia wykona dodatkowe kursy z Pomorzan o godz. 23:00, 23:40
Linia wykona dodatkowy kurs z Gocławia 22:50,
Przewidywany odjazd z przystanku Wyszyńskiego po zakończeniu imprez:
-    w kierunku Pomorzan o godz. 23:15
-    w kierunku Gocławia o godz. 23:10

L–7 będzie kursować na trasie: Basen Górniczy – Krzekowo
Linia wykona dodatkowe kursy z Basenu Górniczego o godz. 23:27, 23:47,
Linia wykona dodatkowe kursy z Krzekowa o godz. 22:54, 23:14,
Przewidywany odjazd z przystanku Wyszyńskiego po zakończeniu imprez nastąpi:
-    w kierunku Basenu Górniczego o godz. 23:16, 23:36
-    w kierunku Krzekowa o godz. 23:37, 23:57 do Zajezdni

L–8 będzie kursować na trasie: Basen Górniczy – Gumieńce
Linia wykona dodatkowe kursy z Basenu Górniczego o godz. 22:51, 23:11, 23:50 do zajezdni 
Linia wykona dodatkowe kursy z Gumieniec o godz. 22:21, 22:41, 23,21, 23:40 do zajezdni przez Dworcową
Przewidywany odjazd z przystanku Wyszyńskiego po zakończeniu imprez nastąpi:
-    w kierunku Basenu Górniczego o godz. 22:40, 23:00, 23:40
-     w kierunku Gumieniec o godz. 23:01, 23:21    

L-12 będzie kursować na trasie: Pomorzany – Dworzec Niebuszewo
Linia wykona dodatkowe kursy z Pomorzan o godz. 23:20, 23:40, 0:18 do zajezdni
Linia wykona dodatkowe kursy z Dworca Niebuszewo 22:50, 23:10, 23:49, 0:08 do zajezdni
Przewidywany odjazd z przystanku Pl. Rodła po zakończeniu imprez nastąpi:
- w kierunku Pomorzan o godz. 22:59, 32:19, 23:59
- w kierunku Dworca Niebuszewo o godz. 23:39, 23:59 

Komunikacja autobusowa w dniu 10/11.06.2011 r.

L–107 będzie kursować na trasie: Pl. Rodła – Police Bankowa ( Osiedle Chemik)
Linia wykona dodatkowe kursy z Pl. Rodła o godz. 23:45, 0:00

L–75 będzie kursować na trasie: Dworzec Główny – Krzekowo
Linia wykona dodatkowe kursy z Dworca Głównego o godz. 23:25, 23:35,   , 
Przewidywany odjazd z przystanku Wyszyńskiego w kierunku pętli Krzekowo po zakończeniu im-prez nastąpi o godz. 23:30, 23:40

L–61 będzie kursować na trasie: Dworzec Główny – Podjuchy
Linia wykona dodatkowe kursy z Dworca Głównego o godz.  23:35, 23:45
Przewidywany odjazd z przystanku Wyszyńskiego w kierunku Podjuch po zakończeniu imprez nastąpi o godz.  23:40, 23:50,

L–A będzie kursować na trasie: Studzienna – Osiedle Bukowe
Linia wykona dodatkowy kurs z Osiedla Bukowego o godz.  23:10
Linia wykona dodatkowy kurs z pętli Studzienna o godz.  23:10
Przewidywany odjazd z przystanku Wyszyńskiego w kierunku Bukowego  po zakończeniu imprezy nastąpi o godz.  23:30,
Przewidywany odjazd z przystanku Wyszyńskiego w kierunku Studziennej po zakończeniu impre-zy nastąpi o godz. 23:30,

L-B będzie kursować na trasie: Osiedle Arkońskie  - Osiedle Słoneczne
Linia wykona dodatkowe kursy z Osiedla Arkońskiego o godz.  23:15, 23:30
Linia wykona dodatkowe kursy z Osiedla Słonecznego o godz. 23:15, 23:30
Przewidywany odjazd z przystanku Wyszyńskiego w kierunku Osiedla Słonecznego po zakończe-niu imprezy nastąpi o godz. 23:35, 23:50
Przewidywany odjazd z przystanku Wyszyńskiego w  kierunku Osiedla Arkońskiego nastąpi o godz.  23:35, 23:50

L–C będzie kursować  na trasie: Pl. Rodła – Osiedle Kasztanowe
Linia wykona dodatkowy kurs z przystanku  Pl. Rodła o godz.  23:30
Przewidywany odjazd z przystanku Wyszyńskiego w kierunku Osiedla Kasztanowego po zakoń-czeniu imprezy nastąpi o godz.  23:40,

Komunikacja autobusowa w dniu 11/12.06.2011 r.

L–107 będzie kursować na trasie: Pl. Rodła – Police Bankowa (Osiedle Chemik)
Linia wykona dodatkowe kursy z przystanku Pl. Rodła o godz. 23:35, 23:45, 23:55, 0:45, 0:55, 1:05,

L–75 będzie kursować  na trasie: Dworzec Główny – Krzekowo
Linia wykona dodatkowe kursy z przystanku Dworzec Główny o godz. 23:55, 0:05, 1:00, 1:10

Przewidywany odjazd z przystanku Wyszyńskiego w kierunku pętli  Krzekowo po zakończeniu im-prez nastąpi o godz. 1:05, 1:15

L–61 będzie kursować na trasie: Dworzec Główny – Podjuchy
Linia wykona dodatkowe kursy z przystanku Dworzec Główny o godz.  23:35, 23:45, 0:50, 0:55
Przewidywany odjazd z przystanku Wyszyńskiego kierunku Podjuch po zakończeniu imprez na-stąpi o godz.  0:55, 1:00

L 73Z – będzie kursować na trasie Basen Górniczy – Zdunowo Szpital – Basen Górniczy

Odjazd autobusu  z Basenu Górniczego nastąpi o godz. 1:00

L–A będzie kursować na trasie: Studzienna – Osiedle Bukowe
Linia wykona dodatkowe kursy z pętli Osiedle Bukowe  o godz.  23:00, 23:35, 0:10, 0:45

Linia wykona dodatkowe kursy z pętli Studzienna o godz.  23:00, 23:35, 0:10, 0:45
Przewidywany odjazd z przystanku Wyszyńskiego w kierunku  Bukowego po zakończeniu imprezy nastąpi o godz.  1:00,
Przewidywany odjazd z przystanku Wyszyńskiego w kierunku Studziennej  po zakończeniu impre-zy nastąpi o godz. 1:00,

L- B będzie kursować na trasie: Osiedle Arkońskie  - Osiedle Słoneczne
Linia wykona dodatkowe kursy z Osiedla Arkońskiego o godz.  23:00, 23:35, 0:10, 0:45

Przewidywany odjazd z przystanku Wyszyńskiego w kierunku Osiedla Słonecznego po zakończe-niu imprezy nastąpi o godz. 1:05,
Przewidywany odjazd z przystanku Wyszyńskiego w kierunku  Osiedla Arkońskiego  po zakoń-czeniu imprezy nastąpi o godz. 1:05,

L – C będzie kursować  na trasie: Pl. Rodła – Osiedle Kasztanowe
Linia wykona dodatkowy kurs z Pl. Rodła o godz.  1:00
Przewidywany odjazd z przystanku Wyszyńskiego w kierunku  Osiedla Kasztanowego po zakoń-czeniu imprezy nastąi o godz.  1:10,

Komunikacja autobusowa w dniu  12/13.06.2011 r.
L – A będzie kursować na trasie: Studzienna – Osiedle Bukowe
Linia wykona dodatkowy kurs z pętli Osiedle Bukowe o godz.  22:42
Linia wykona dodatkowy kurs z pętli Studzienna o godz.  23:11
Przewidywany odjazd z przystanku  Wyszyńskiego w kierunku osiedla  Bukowego po zakończeniu imprezy nastio godz.  23:30,
Przewidywany odjazd z przystanku Wyszyńskiego w kierunku Studziennej po zakończeniu impre-zy nastąpi o godz.  23:00,

L- B będzie kursować na trasie: Osiedle Arkońskie  - Osiedle Słoneczne
Linia wykona dodatkowy kurs z Osiedla Arkońskiego o godz.  23:18
Linia wykona dodatkowy kurs z Osiedla Słonecznego o godz.  22:43
Przewidywany odjazd z przystanku  Wyszyńskiego w kierunku Osiedla Słonecznego po zakoń-czeniu imprezy nastąpi o godz. 23:35
Przewidywany odjazd z przystanku Wyszyńskiego w kierunku  Osiedla Arkońskiego nastąpi o godz.  23:00

W dniach 10 – 12.06.2011 r. uruchomione zostaną dodatkowe kasy biletowe. Kasy zlokalizo-wane zostaną na ul. Wyszyńskiego (okolice przystanku autobusowego w kierunku prawobrzeża oraz centrum miasta).

Obie kasy będą funkcjonować według poniższego harmonogramu:
•    dnia 10.06. w godz. 16.00 – 1.00,
•    dnia 11.06. w godz. 10.00 – 17.00 i 17.00 – 1.00
•    dnia 12.06. w godz. 10.00 – 16.00 i 16.00 – 23.00
Ponadto kasa zlokalizowana na Pl. Rodła będzie prowadzić sprzedaż biletów komunikacji miej-skiej:
•    dnia 10.06. w godz. 20.00 – 1.00
•    dnia 11.06. w godz. 20.00 – 1.00
•    dnia 12.06. w godz. 20.00 – 23.00

W komunikacji dodatkowej obowiązuje opłata za przejazd jak w komunikacji dziennej.
UWAGA:Wszystkie godziny odjazdów tramwajów i autobusów z przystanku :Wyszyńskiego: i "Pl. Rodła"  po zakończeniu imprez, w dniach 10/11, 11/12, 12/13.06.2011r. uzależnione są od rzeczywistego czasu zakończenia imprez. Odjazd nastąpi na polecenie Służby Nadzoru Ru-chu ZDiTM. W przypadku  dużego zainteresowania, na polecenie Centrali Ruchu, tramwaje i autobusy wykonają  dodatkowe kursy.

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

miejsce #1

Bacscan

Bacscan CA 9000 Professional SG

476,00 zł265,00 zł-44%
miejsce #2

Promiler

Promiler AL 7010

359,00 zł292,64 zł-18%
miejsce #3

Promiler

Promiler iBlow 10

1 799,00 zł1 538,00 zł-15%
miejsce #4

Certen

Certen Personal White

389,00 zł338,00 zł-13%
miejsce #5

Promiler

PROMILER AL 7000 LITE

238,00 zł229,00 zł
miejsce #6

Bean

AlcoFind AF-35

299,00 zł
Materiały promocyjne partnera

Nowy taryfikator

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Więcej informacji na stronie głównej Nasze Miasto
Dodaj ogłoszenie