Dodaj zdjęcie profilowe

avatarAnna

Szczecin

Ambasadorka Szczecina w Fundacji ISD

2016-03-11 11:54:28

- Od kilku lat mieszkam poza Szczecinem, ale jestem bardzo związana z tym miastem i żywo reaguję, kiedy spotykam kogoś, kto pochodzi właśnie stąd. Szczecin to wyjątkowe miasto, które „pachnie czekoladą” i ma dobrą energię kreatywnych ludzi. Wbrew pozorom nie leży nad morzem, ale ma potencjał fali pozytywnych zmian. Chciałabym połączyć tę energię z działaniami, które mam szansę realizować zarządzając Fundacja The Institute of Strategy and Development – mówi Nikola Jennek, dyrektor zarządzająca Fundacji.

Fundacja The Institute of Strategy and Development Poland Foundation (ISD) jest organizacją pozarządową powstałą w 2015 r., działającą w obszarach komunikacji, dialogu i konsultacji społecznych. Celem Fundacji jest budowanie pomostów dialogu łączących różne środowiska. Inicjując ważne społecznie tematy wskazuje pola, w których potrzebna jest komunikacja. Fundacja wspiera wybrane grupy społeczne poprzez wzmacnianie ich kompetencji i umiejętności. Kierując się zasadą synergii Fundacja dąży do budowania i rozwijania społeczeństwa obywatelskiego. Fundację tworzą kobiety, które na co dzień spełniając się w życiu rodzinnym i zawodowym, szczególną rolę przypisują także działaniom na rzecz innych. Wiedząc, że najważniejszym czynnikiem jest zawsze czynnik ludzki, chcą stwarzać możliwości do budowania i rozwijania kapitału społecznego.

- W związku z tym, że pochodzę ze Szczecina, w ramach działalności Fundacji chciałabym realizować również projekty dotyczące mojego miasta. Dzięki Fundacji mogę połączyć pasję niezwykłych ludzi
i spełnianie marzeń innych. W Szczecinie jest wielu artystów, z którymi chciałabym podjąć współpracę na rzecz realizacji pewnego projektu, z którego dochód przeznaczony zostałby np. dla dzieci
z tzw. trudnych rodzin. Myślę, że każdy zasługuje na szansę w swoim życiu. Wystarczy tylko, że
w odpowiednim czasie i odpowiednim miejscu znajdą się osoby, które chcą zrobić coś na rzecz innych
– mówi Nikola Jennek.

Fundacja ISD ma za sobą pierwszy zrealizowany projekt pn. „Crash test dla doradców – obalamy mit noszenia teczki. Zostań kompetentnym doradcą”. Szkolenie odbyło się 26 lutego br. na Stadionie Narodowym w Warszawie. Patronat merytoryczny nad szkoleniem sprawowały Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), Pracodawcy RP, Instytut Inicjatyw Publicznych, Młodzi dla Polski oraz Niezależne Zrzeszenie Studentów. Patronat medialny objęły: Infor.pl, Studentnews.pl i Radio Kampus. Projekt był pierwszym z cyklu planowanych szkoleń z zakresu zasad poprawnej komunikacji dedykowanych różnym grupom zawodowym. Wzięli w nim również udział uczestnicy ze Szczecina.

- Chcę, żeby Fundacja realizowała strategię w duchu tzw. społecznej odpowiedzialności. Nie możemy tylko czekać, że coś wokół nas się zmieni. Warto inicjować działania, które niosą jakąś wartość dodaną. Jeśli możemy zrobić coś dla innych, dzieląc się swoim czasem, wiedzą i doświadczeniem, to dlaczego nie? Chciałabym łączyć ludzi, którzy mogą wywoływać pozytywne zmiany społeczne. Myślę, że organizacje pozarządowe mają dzisiaj ogromne znaczenie i misję do wypełnienia. W związku z tym, że pochodzę ze Szczecina, tę zmianę chciałabym zacząć właśnie tutaj – dodaje.

Jesteś na profilu Anna - stronie mieszkańca miasta Szczecin. Materiały tutaj publikowane nie są poddawane procesowi moderacji. Naszemiasto.pl nie jest autorem wpisów i nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanej informacji. W przypadku nadużyć prosimy o zgłoszenie strony mieszkańca do weryfikacji tutaj